Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D

Posted by Βιετνάμ βίζα & filed under FAQ.

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D εκδίδεται για ξένους που εισέρχονται στο Βιετνάμ χωρίς την πρόσκληση μιας αρχής, οργανισμού ή ατόμου. Οι βίζες Τύπου D ισχύουν για 15 μέρες, οι βίζες άλλων τύπων μπορούν να ισχύσουν για 30 μέρες ή περισσότερο.

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D εκδίδεται γενικά κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Βιετνάμ, για άτομα που εισέρχονται στο Βιετνάμ για ιδιαίτερα επείγουσες ανάγκες αλλά δεν έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για να κάνουν αίτηση για μια βίζα σε πρεσβεία ή προξενείο του Βιετνάμ.

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου D εκδίδεται επίσης από την πρεσβεία ή το προξενείο του Βιετνάμ για άτομα που θέλουν να εισέλθουν στο Βιετνάμ αλλά δεν έχουν πρόσκληση κάποιας αρχής, κάποιου οργανισμού ή ατόμου στο Βιετνάμ.


Comments are closed.